April 5th, 2008

зеленая морда

אנטומיה נשית ומדעים אחרים

***
-לאבא גם מגיע נשיקות
-או-הו, אני רואה שלאבא מגיע פי שתיים מאמא!
-כן, כי אבא יותר גדול

***
-עם עושים פפפו אז כול החיידקים עפים, בורחים מהריצפה

***
-איזה מזל אני?
-מאזניים.
-אוזניים? למה אוזניים?

***
אמיל מחבק אותי, מלתף בגב. נוגע בשכם עוצר לרגע ושואל, מופתע פתאום:
?אמא, מה זה? ציצים-
 

***
בבוקר משתולל, קופץ על המיטה שלי, דוחף אתי
אמא, לא כואב לך?
-כואב? למה?
-כי פגעתי לך ישר בביצים

***
-צריך 4 צלחות כי אנחנו רק 4 אנשים בבית.. אוף, חבל! למה רק 4?
-אז כמה צריך?
-צריך 5
-מי יהיה החמישי? את מי עוד אתה רוצה אצלנו בבית?
-אני רוצה שלאמא יהיה תינוק בבטן.. וגם לאבא
***
קנינו ארון חדש מאיקאה, אחד ענק במקום שניים קטנים. הבנו הביתה ושמנו חלקים בחדר הילדים. אבל לפרק את הישנים ולהרקיב חדש כמובן אין זמן. אמיל מתעניין
אמא, מתי כבר נחליף ת'ארונות?
...לארונים
***
מדבר עם ידידה שלי שלא יודעת רוסית
בן כמה אתה?
בן 5
אתה הולך לבית-ספר?
לא, אני הולך לגן
לאיזה גן אתה הולך?
לגן... חיות

***
זה לא נכון להגיד "אמרתי בלב" צריך להגיד "אמרתי בראש" או "אמרתי במוח. לב לא יודעה לדבר. איו לו פה