November 25th, 2008

зеленая морда

הרבה עושים את זה

אמא, תראי איזה שרירים יפים יש לי!
- זה שרירים? זה עצמות זה!
- אמה! תריא איזה עצמות יפות יש לי!

***
- מה אתה אוהב ביום הולדת הכי הרבה?
- עוגות וסוכריות.
- אז אתה חושב הממתקים זה מה שהכי טוב ביום הולדת?
- לא. ממתקים זה לא טוב. אבל טעעעייים!

***
שואל בשקט, קצת מתבייש:
- אמא. בגילי היית בן או בת?
- אהה... האמת שהייתי... בן. אבל אהבתי הרבה לשחק בבולבול שלי. פעם אחד משכתי חזק מדאי ו... במקרה תלשתי.
פרצוף מבין ורציני
- כן, הרבה עשו ככה

***
- אמיל רוצה לאכול?
- לא
- בטוח?
- בטוח! בטוח... בטוח... אני בטוח שאני טפוח... אבל אני לא נפוח!

***
מוחקת מהמחשב תמונות פחות מוצלחות
- אמא! למה את מוחקת את עצמך? אם כל הזמן תמחקי את עצמך, את בסוף לא תהיי! אם תמחקי גם את אבא אז שניכם לא תהיו. ככה זה בעולם שלנו