August 17th, 2009

зеленая морда

אמיל אומר

עוברים ברחוב, מישהו מעשן נרגילה. אמיל:
- יש לזה ריח של דובונים!
(סוכריות גומי שהוא אוהב)

- אני יודע מה יש בתוך קרח. בתוך הקרח יש מים! בגלל זה כל כך קשה לשבור קרח. איך אפשר לשבור מים?

- מה זה מדבקה? לא ידעתי שזה מדבקה! מה, גם זה מדבקה? כמה מדבקות! הכול אצלך מדבקה! עד שאני כבר הופך למדבקה, - אומר אמיל ומנשק אותי

מצמיד לאוזן כוס פלסטיק חד-פעמית, מקשיב.
- זה נישמע כמו ביוב!

- אמא שלי רופאה הכי טובה בקוסמטיקה !

- למה אנשים רצו לבנות מגדל כל כך גבוהה? הם רצו לדבר עם אלוהים. אז למה הם סתם לא שלחו לו מכתב? היו כותבים ושמים על הכביש ואלוהים יכול היה לקחת. הוא יכול הכול, לא?

- אלוהים יכול למות. את יודעת איך? רק נוגע בשמש ובשניה מת. כי שמש זה כדור אש

Перевод: