January 25th, 2010

зеленая морда

פרסומת זה משהו שלא באמת- אתה יודע שאני אוהבת אותך?
- מה, אני הזכרתי לך?

- אמא-טעימה

- אתה יודע מה זה פרסומת?
- כן. פרסומת זה משהו שלא באמת

- אבא שלי. אבא שלי. אבא שלי!!!
- איך אתה יודע שזה אבא שלך?
- אההה... אז אם הוא לא - למה אתם מתנשקים כל הזמן?

- אמא, את עדיין יכולה להוליד תינוקות?
- אמממ.. ואיך אתה חושב?
- אני חושב שלא.
- לא? למה לא?
- כי את לא שמנה! רק אנשים שמנים יכולים להוליד תינוקות. את לא. היא לא. הוא - את רואה שם? הוא יכול!!!

- רומנה, כשהתינוק שלך ייצא את תמשיכי ללמד בקירקס?

- אה, אני יודע איך זיתים שונים כאלה. פשוט צובעים אותם