January 24th, 2011

Helen Mountaniol

אמא ודינוזאורים

 
אמא, איזה מטלות היו לך בבית כשהיית קטנה?
הייתי צריכה לסדר את החדר שלי, לטייל עם אחותי הקטנה...
בת כמה היית אז? בת תשע?
בת שש, אולי שבע.
מה, היה מותר לך לחצות כביש?
כן.
איך זה יכול להיות? אסור לחצות לבד עד גיל תשע!

כעבור מספר דקות:

אמא! כשהיית קטנה אז היו עוד דינוזאורים?
לא, מתוק. כל הדינוזאורים נכחדו לפני מאות אלפי שנה, אפילו יותר
איך זה יכול להיות אלפי שנה? עכשיו באלפיים ואחת עשרה