?

Log in

No account? Create an account
ביום שנולדת חיממו פועלי האושר את כפות הידיים מול האש שהוצתה בגפרור… - Bioaccessory [entries|archive|friends|userinfo]
Helen Mountaniol

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 24th, 2010|08:06 pm]
Helen Mountaniol
[Tags|]

ביום שנולדת חיממו פועלי האושר
את כפות הידיים מול האש שהוצתה
בגפרור חייך.
לילה לילה אני מתהפנט מקול נשימתך
כמו היתה היבהוב מיגדלור למלח שכמעט נטרף
בשיני הים
LinkReply